Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen, geactualiseerde Everydays.

Gisteren keken we naar wat de Vader ziet, wanneer Hij naar Zijn kinderen kijkt. Hij ziet jou met de perfectie van Jezus, zonder schuld en vrij van zonde. Het volbrachte werk van Jezus vormt daarvoor de basis.

Jezus was gehoorzaam tot het einde. Zijn gehoorzaamheid is de reden dat jij nu ‘rechtvaardig voor God’ genoemd wordt. 

Deze rechtvaardigheid is niet gebaseerd op wat jij hebt gedaan, maar louter en alleen op wat Hij heeft gedaan op Golgotha. Dat is ook de reden, dat je deze rechtvaardigheid niet kunt verliezen door wat jij wel of niet doet. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden (Rom. 5:19)

Omdat jij rechtvaardig bent, is Gods gunst aan jouw zijde. Gezondheid, voorziening, alle zegeningen waarmee de rechtvaardige gezegend wordt. Hoe heerlijk te weten, dat jouw fouten of missers niet jouw rechtvaardigheid onderuit halen - en dus ook geen belemmering vormen voor Gods zorg en Zijn zegeningen om te stromen in jouw leven. 

Jezus’ gehoorzaamheid maakte, dat jij nu kwalificeert voor eeuwig leven in het volle licht van Vaders aanwezigheid. Zijn zorg en liefdevolle aandacht, Zijn voorziening en gezondheid beschikbaar voor jou. Niet een beetje, maar volledig - omdat Jezus’ offer volledig was. 

Voor een vader is de relatie met zijn kinderen dat, wat hem ‘vader’ maakt. Wat zou onze hemelse Vader meer eren, dan dat we ons maximaal positioneren als kind: bewust van ons kindschap, Zijn Vaderschap. 

We eren Hem, wanneer we vandaag bewust gaan staan (bijvoorbeeld in meditatie of gebed) op de plek van ‘rechtvaardig in Jezus’. We eren Zijn perfecte Vaderschap, wanneer we Hem danken voor Zijn voorziening, zegen en gunst in ons leven. 

Mooie dag!