De titel van de preek was gisteren 'Follow Him, all the way'. Maar ik heb getwijfeld of ik 'm niet 'Ultimate Grace' zou noemen.

Gisteren bleek dat Jezus ons 'uitnemender heeft geacht' dan Zichzelf. Wat betekent dat? Hij heeft niet alleen Zijn Goddelijkheid losgelaten. Hij is niet alleen gelijk aan ons mensen geworden. Hij heeft Zich 'beneden' ons geplaatst.

Terwijl de mens fout zat ten opzichte van Hem, heeft Hij al Zijn rechten ingeleverd en Zich door diezelfde mens laten vernederen en onze schaamte, schande en schuld op Zich genomen. Hij heeft ons tegen alle redelijkheid in belangrijker geacht dan Zichzelf en dat werd onze redding. Als dat geen genade is?!

Maar daar houdt het nog niet op. Gisteren zagen we dat Paulus ons oproept om Jezus te volgen met diezelfde houding. Wij worden geacht in diezelfde Spirit met elkaar om te gaan. Dus ook als je gelijk hebt en die ander het niet verdient. 

Alleen waar deze gehoorzaamheid bij Jezus leidde tot de dood, leidt het bij ons rechtstreeks naar deel hebben aan Zijn glorie en heerlijkheid! Je tapt met die houding rechtstreeks in, in Zijn opstandingskracht.

'Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en de naam boven alle namen gegeven' (Fil 2:9). Waarom? Omdat Hij Zich vernederde voor ons tot in de dood. Als wij dat tegenover elkaar doen, leidt het niet tot onze dood (wat wij soms vrezen ;-), maar worden wij ook -met Hem- uitermate verhoogd. 

Ultieme genade van Hem wat mag leiden tot ultieme genade voor elkaar.

Tot morgen!