Vrijdagavondclub heet de connectgroep van de gemeente in Budapest. Zoli, één van de leiders sprak over een onderwerp dat een nieuw gemeentelid had aangedragen. Richard is nog maar kort geleden gedoopt en heeft allerlei vragen over ‘reli-taal’. Deze avond was het onderwerp ‘trouw’.

Zoli vertaalde dit met ‘loyaliteit’. Hij sprak over het vier-fasen-model van loyaliteit in de marketing-leer. Hierin wordt beschreven dat mensen in hun loyaliteit aan bijvoorbeeld een bedrijf of een voetbalteam verschillende stadia doorlopen. 

Eenvoudig gezegd, is de eerste stap ‘kennismaking’ met het bedrijf of de dienst. Daarna volgt een fase waarin de andere partij ‘aantrekkelijk’ wordt. Vervolgens treedt ‘verbinding’ op en tenslotte ontstaat diepe loyaliteit, trouw aan de club of aan het merk. Zoli trok de parallel met hoe wij betrokken en verbonden raken bij een gemeente. 

Ik was benieuwd hoe het begrip ‘trouw’ in de bijbel wordt geïntroduceerd. Ik ontdekte, dat het Hebreeuwse woord ‘aman’ zowel staat voor ‘trouw zijn’ als voor ‘geloven’. De eerste keer vinden we dit woord in het verhaal van Abraham. In de beroemde zin “Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.” kan het woord ‘vertrouwde’ ook vertaald worden met ‘geloofde’ of ‘was trouw aan’ (Gen. 15:6). 

Juist in het hoofdstuk waar rechtvaardigheid door geloof wordt geïntroduceerd, komt het woord ‘trouw’ als eerste voor. Vrijdagavond zag ik Vader’s bedoeling hierin: Hij maakt zich aan ons bekend; in Jezus wordt Hij ‘aantrekkelijk’ voor ons. Vervolgens komt Hij door Zijn Geest in perfecte verbinding met ons. Echte loyaliteit, de hoogste fase, komt volledig van Hem.

Johannes zegt: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1Joh4:19). Anders gezegd: Wij kunnen trouw zijn, omdat God ons eerst is trouw geweest!

Mooie dag!