Everyday.jpg

Onze oudste zoon kwam thuis met een mooi verhaal. In een bijeenkomst van ONE had hij gehoord over Jezus die ons in zijn triomftocht met zich meevoert. Beetje ouderwetse uitdrukking vond hij het wel… wat ’t nu precies betekende, dat moest hij nog maar ’s uitzoeken. 

Nu houd ik van geschiedenis. Paulus, die in de tweede brief aan de Corinthiërs schrijft over zo’n triomftocht, kende dit gebruik ongetwijfeld vanuit het keizerlijke rijk, waarvan hij een burger was. Een triomftocht was in het oude Rome de feestelijke intocht van een zegevierende legeraanvoerder, die door zijn soldaten tot heerser (imperator) was uitgeroepen. Bij zo’n triomftocht mochten de soldaten bij uitzondering met hun triomferende bevelhebber door de straten van de stad paraderen.

Voor de toekenning van zo’n rondtocht moest wel aan strenge voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste luidde: de zege moest een rechtvaardige zege zijn en in een rechtvaardige oorlog zijn behaald. Dit weetje plaatst de tekst uit 2 Corinthe 2:14 in een bijzonder licht. Lees maar mee: God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.

Jezus, die volkomen vrij was van zonde en fouten, was de enige die deze rechtvaardige oorlog kón winnen. Aan zijn overwinning is alles rechtvaardig: Hij leverde Zijn hemelse gerechtigheid in voor onze onrechtvaardige status. Door die ruil zijn wij nu Gods gerechtigheid in Hem geworden. Met mijn eigen woorden gezegd: met mij is in Gods ogen niets meer mis. Alles wat mis kon zijn, is immers door Jezus gedragen. Is dat garantie voor een overwinning of wat?

Dat is écht feestvieren: in een grote optocht gaan we met Hem door de wereld. Zó triomfantelijk, dat het zelfs als een ‘aangename geur’ om ons heen hangt. Samen met Hem, in eenheid met Hem. 

Mooie tocht! 

Pastor Marcel daagt je uit in eigen woorden te vervatten wat deze gerechtigheid voor jou betekent. Luister naar zijn preek ‘Er waait een nieuwe wind. Een wind van nieuw geloof’ van 3 december via ‘preken’ - ‘Rotterdam’ in deze app.