imageEen trending topic is een onderwerp waarover op sociale media in korte tijd veel wordt gepraat.

In ons kleine wereldje bleek dit de afgelopen maand een muis te zijn. Daarbij was onder ons dak ook nog eens angst bepalend. Dat is een wonderlijk gevoel. We maken écht verschil in deze wereld?!? ;-)

Zonder dollen, er zit wel een aardig beeld in van de onnodige of zelfs misplaatste minderwaardigheid van veel gelovigen.

De laatste Bijbelstudie liet ik dit zien:

2 Koningen 6:17 De Heer opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

Dit is nog in het Oude Testament. Daar was je onder de indruk van wat Elisa omringde. Stel dat Elisa in het Nieuwe Testament leefde! Je zou van verbazing omvallen, als je Elisa zélf met geestelijke ogen zag.

Wat hem omringde is echter wel het minste waarvan je onder de indruk mag zijn. Waarom?

Galaten 3:27  U allen die door de doop één met Christus bent geworden, u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk.

Dát is wat heel de geestelijke wereld ziet als ze naar ons kijkt! Jezus, opgestaan uit de dood, in al Zijn glans en glorie. Yeehaa! Daar heb je wat aan. Als jij dat bewust bent én zo rondwandelt.

Laten we trending topic worden in de geestelijke gewesten.

De duivel twittert: fwip!! Ik ben m’n tanden kwijt! Wat zijn die gasten te weten gekomen? Aartsengel Michaël enthousiast via Gracebook: Kijk dan Gaab, ik kan engelen met duizenden tegelijk inzetten.

Deze mensen spreken met waardigheid en autoriteit! FLASH! Ha, kijk die demonen vluchten dan! Net muizen! Wie liep er langs? Wow, Cody! :-)

Tot morgen!

Comment