Everyday.jpg

In mijn werk ‘buiten’ de gemeente wordt steeds meer gebruik gemaakt van analyse van bedrijfsinformatie uit het verleden. Deze gegevens worden gebruikt om organisaties voor te bereiden op de toekomst en verbeteringen door te voeren. 

Zo was ik deze week op een conferentie met de ambitieuze titel De toekomst kennen - veranderen met vertrouwen. Veel sprekers betoogden, dat gebeurtenissen in de toekomst te voorspellen zijn op basis van deskundig gebruik van gegevens uit het verleden. Uitdrukkingen als big data en kunstmatige intelligentie waren niet van de lucht.

In de Hebreeuwse taal wordt op een grappige manier duidelijk, hoe anders je tegen ‘verleden’ en ‘toekomst’ aan kunt kijken. Het woord voor ‘gisteren’ (etmol) heeft alles te maken met ‘iets wat tegenover je staat, waar je naar kijkt’. Huh? Gisteren was toch achter ons? Nou, dat voelt in het Hebreeuws dus anders: het verleden (en dus niet de toekomst) is wat je kunt zien. 

Het woord voor morgen (machar) daarentegen, is juist verbonden met ‘iets wat achter je rug is’. Morgen is verborgen, je kunt het nog niet zien.

Kijk je naar ons verleden (dat wat je ziet), dan stel je vast, dat God daarbij was. Zijn zorg, Zijn liefde en gunst hebben je gedragen door alle omstandigheden heen. Morgen is nog ‘achter je rug’ - of ‘om de hoek’,  je ziet het niet. Eén ding is zeker: op basis van de gegevens uit het verleden kun je vaststellen, dat ook morgen Vader er weer bij zal zijn. 

Heeft Hij Zijn kinderen ooit in de steek gelaten? Ja, één keer in de geschiedenis, toen Hij zijn gezicht afkeerde van Zijn geliefde Zoon Jezus. Met één doel: voor altijd in liefde naar jou te kijken en jou nooit Zijn zorg te onthouden. Zó ken jij de toekomst. Zo zie jij iedere nieuwe dag met een dikke lach tegemoet (Spreuken 31:25)! 

Mooie dag!