Zoals gezegd, start ergens volgend jaar ‘onze’ Bijbelschool. Het hangt een beetje af van het vertalen van het materiaal, wanneer we van start kunnen. Pastor Erich zal dan elke maand naar Nederland komen om les te geven. Hij doet dat vanuit zijn geloofsachtergrond. Dat wordt dus geen theorie, maar Geest. Zoals Paulus zei: het Koninkrijk bestaat niet in woorden, maar in kracht! Er worden wel woorden gebruikt, maar dat zijn dragers van Gods Geest.

Het eerste jaar bestaat uit pakweg twintig modules, die twintig gebieden of ‘domeinen’ van het (geloofs!)leven behandelen. Aan het eind ben je als het goed is qua geloof een heel mens met een heel leven.

Omdat dit nog best lang duurt en omdat we mensen die er de eerste keer niet bij waren de kans willen geven om kennis te maken, krijgen we eind november vast weer één zaterdag. Die gaat over 'de eer van God'. Nu zijn alle onderwerpen kostbaar. Maar deze gaat rechtstreeks over Wie God is. Hoe is Hij? Hoe doet Hij Zijn dingen? En waarom doet Hij ze zo?

Als je ontdekt hoe God bijvoorbeeld Zijn mensen en Zijn zaken eert, leer je Hem beter kennen. En als je zelf in die eigenschappen gaat meebewegen, dus wandelen in Zijn eer, dan ga je meer op Hem lijken. Zo raakt je leven meer gezegend. De volgende tekst weerspiegelt bijvoorbeeld Gods eer:

Romeinen 11:29 De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

Een tekst die ik ook tegen kwam, die niet direct over eer gaat, maar zo goed laat zien hoe (=Wie) God is, is deze:

Jacobus 1:17 Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Amen! Daarom komt iets kwaads in het leven van een gelovige NOOIT van God. Dat is volslagen onmogelijk! 

En dat is nu geloof. :-)

Tot morgen!

LET OP! Geef je tijdig op voor Grace Academy Masterclass 'the honor of God', het aantal plaatsen is beperkt.