Deze week kijken we in de Everyday terug op het jaar 2016. Het jaar had in onze gemeente ‘Follow Me’ als thema. Ik bedacht me, dat wanneer Jezus zegt “volg Mij” je in principe niet zoveel meer achterom te kijken hebt. 

Wat moet die woeste visser Petrus gedacht hebben, toen Jezus die woorden sprak: “Kom, volg mij” (Marcus 1:17)? Het volgende vers geeft het antwoord: Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.

Met de volgende groep volgelingen was het niet anders: Jacobus en Johannes lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. (vers 20). Welja, laat je familie en je business achter en hoppa… achter die Rabbi aan! Wie zegt je, dat Hij de man is? Hoe weet je dat Hij te vertrouwen is? 

Toen Jezus lang geleden tegen mij zoiets zei als “kom maar rustig met Mij mee,” wist ik ook het antwoord op al die vragen niet. Heeft Hij alle vragen in het afgelopen jaar beantwoord? Welnee, ook dat niet. 

Wat Hij heeft gegeven, zijn jaren vol verrassingen. Soms een achtbaan, soms een stevige diesel - en soms een tourbus :) 

Nooit heeft Hij teleurgesteld. Jep, er waren lastige momenten, ook het afgelopen jaar. Momenten van verdriet en pijn. Wanneer ik nu achterom kijk, zeg ik de profeet Jesaja na: De majesteit van de Heer vormt mijn achterhoede (naar Jesaja 58:8). 

Wanneer ik achter mij kijk, zie ik dus Zijn heerlijkheid. Following Him - welke richting ik ook uit kijk. Blijf ik soms wat onhandig in het verleden hangen? Geen probleem voor Hem, Hij is daar met Zijn chavot (letterlijk: Zijn gewichtigheid - dat doet iets met mijn belangrijkheid!). Kijk ik vooruit? Hij wenkt en zegt: “Kom maar, volg Mij maar, ’t wordt weer mooi in het nieuwe jaar!”