Het einde van het jaar: een mooie gelegenheid om terug te blikken. Dat werd makkelijk gemaakt doordat we afgelopen week een echtpaar uit Oost-Europa op bezoek hadden. We delen inmiddels meer dan dertig jaar vriendschap met elkaar.

Beiden zijn werkzaam geweest als predikant in hun reformatorische kerk. Geweldig om van hen te horen hoe zij openbaring ontvangen hebben over genade, Gods onverdiende goedheid. Grappig ook, om te horen hoe iemand uit een andere kerkelijke richting mij gepassioneerd het fundament van het evangelie van genade uitlegt! :) 

Een belangrijk deel van hun actieve bestaan als voorgangers, leefden deze mensen onder een regime dat de kerk niet goed gezind was. De communistische overheid hield de gelovigen nauwlettend in de gaten. Activiteiten die konden leiden tot uitbreiding van de kerk werden ingeperkt of zelfs verboden. Op overtreding van de regels stonden stevige straffen. 

Terwijl we samen genoten van een goede maaltijd (zo gaat dat in Oost-Europa…), deelden ze een stukje van het verhaal. In hun omgeving, waar de communistische partij stevig in het zadel zat, zochten de voorgangers steeds de grenzen op van wat toegestaan was om de mensen bekend te maken met Jezus en Zijn liefde. Met passie vertelden ze over de evenementen die ze organiseerden: voor het eerst werd ook buiten de kerk (in het staatstheater, nota bene!) over Hem verteld. 

Saillant detail: al die jaren was hun directe buurman de secretaris van de plaatselijke communistische partij. Met een glimlach stelden ze nu vast: al die tijd heeft hij geweten van wat we deden, hoe we het deden. Nooit heeft het ons ontbroken aan Gods bescherming. Jaren naast het ‘hol van de leeuw’ - maar buurman heeft zich nooit tegen ons gekeerd: Vaders gunst merkbaar en voelbaar op die plek! 

Lees Psalm 91 en verwacht Vaders bescherming voor jou ook in het nieuwe jaar!