Everyday.jpg

Deze week vieren de Joden Sukkot, het Loofhuttenfeest of het Feest van de Tabernakels. In Leviticus 23 wordt beschreven hoe God de Israëlietenopdraagt het feest te vieren. Zeven dagen van herdenken: hoe God het volk uitleidde uit Egypte, hoe ze in de woestijn in tenten woonden en Gods voorziening en zorg met hen was. 

Overal in Israël zie je deze tijd hutjes bij de huizen staan. In een zelfgebouwde sukkah van takken en bladeren verblijft en eet de familie gedurende deze zeven dagen om het feest te vieren. Joden van klein tot groot zetten de pas erin, wanneer ze zich klaarmaken om de takken van de lulav en de etrog te wuiven, een palmtak samen met mirte- en wilgentakjes, gecombineerd met een soort citroen, allemaal volgens de voorschriften die Mozes het volk gaf.

Het zal je niet verbazen, dat ook het Loofhuttenfeest verwijst naar wie Yeshua, Jezus is en wat Hij kwam doen. Niet voor niets gaan veel wetenschappers er inmiddels van uit, dat Jezus geboren werd tijdens het de dagen van dit feest. 

De Joden moeten de symboliek begrepen hebben: Gods Zoon die zal voorzien in alles wat nodig is om voor altijd in de nabijheid en zorg van God te leven, wordt geboren gedurende het feest dat juist daarvan spreekt. Zelfs Joodse rabbi's erkennen, dat de uitbundige vreugde van dit feest zonder twijfel verbonden is aan de hoop op de grote oogst van de aarde die nu nog verborgen is: vreugde die wijst op de dagen van de Messias.

Johannes moet gedacht hebben aan dit beeld, toen hij schreef: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14). Voor gewoond gebruikt Johannes het woord getabernakeld. Jezus kwam Zijn tent bouwen bij de mensen - om nooit meer weg te gaan. Zijn genade en waarheid, de grootheid van de Zoon van de Vader is levend in ons - alle dagen van het jaar!

Chag Sameach - blijde feestdag! 

Heb je zin om meer te leren over Jezus in het Oude Testament? Er zijn nog plaatsen vrij voor de eerste reis naar Israël in het nieuwe jaar in februari 2018. Check www.jongenvrij.nl/israel voor de details!