"Bij God vind je een veilige plek," zei Pastor Constantijn zondag in Amersfoort. Hij vertelde van Gods oude plan om de ‘vervallen tent van David’ te herstellen. Lees die profetie maar eens na in het boek van de profeet Amos, hoofdstuk 9.  

Al eerder schreven we in de Everyday over David, die weliswaar leefde onder wat we noemen het ‘oude verbond’ maar Gods genade al begreep (lees bijvoorbeeld: http://www.jongenvrij.nl/blog/hemel-op-aarde). David had de ark van het verbond, een volgens speciale instructies gebouwde kist, naar Jeruzalem gehaald en hem daar in een tent geplaatst. Niet in de tabernakel - die daarvoor volgens even specifieke instructie was gebouw - maar een zelfgebouwde tent.

 

Hij neemt (heeft!) de vrijheid om de kist - die op dat moment de ‘drager’ van de aanwezigheid van God was - dicht bij zich in een zelfgemaakt tentje te plaatsen. Zonder dat dit voor hem desastreuse gevolgen heeft (een zondig mens immers in de aanwezigheid van de Allerhoogste…), maar met het besef dat dit goed voor hem gaat zijn. 

Met die wetenschap, met die ervaring schreef David Psalm 91(dagelijks lezen, doet je goed!). Met de overtuiging dat Gods aanwezigheid nu, in het nieuwe verbond, voor ons beschikbaar is door Zijn Geest, vinden wij een veilige plek bij Hem. 

Je mag je zonder risico, zonder last ieder moment heel dicht bij Hem zijn, in iedere situatie van je leven. Hij heeft een plek gevonden (vast verbonden aan jouw geest) om altijd close met jou te zijn, waar jij de tent van je leven ook opslaat. 

We lazen gisteren opnieuw Psalm 91. David snapte ’t wel. Zie je zijn laatste regel? Ik zal jou Yeshua laten zien, staat daar letterlijk. Jezus, zichtbaar voor jou, als Redder voor iedere dag! 

Mooie week!