Everyday.jpg

Wanneer een rechtgeaarde Nederland besluit iemand te volgen, te reageren op iemands oproep, moet er iets gesetteld zijn. Dan moet de ander ‘te vertrouwen’ zijn. “Je loopt niet zomaar achter iemand aan”, is dan de uitleg. 

Grappig, dat dat met Simon, Andreas, Jacobus, Levi en nog wat mannen anders ging. In de evangeliën lezen we, dat ze stuk voor stuk ‘opstonden en met Hem mee gingen’. Netten, boten, een goed lopend geldkantoor werden achtergelaten om te volgen. 

Dit zijn geen verhalen van naïeve jongens die hun business achterlieten om een nieuwe hype of een goeroe te volgen. Het gaat niet primair over hen. Het gaat hier over de aantrekkelijkheid, de aansprekendheid, de vertrouwdheid waarmee Jezus naar hen toe komt. Hij IS te vertrouwen. Dat proefden deze mannen, dat maakte, dat zij hun spullen lieten liggen en achter Hem aan kwamen. 

Hij was zó te vertrouwen, dat voor deze (stuk voor stuk robuuste) mannen zichtbaar, voelbaar was, dat Zijn liefde voor hen tot het uiterste zou gaan, dat Hij hen uitnemender zou achten dan zichzelf… Hij zou alles voor hen loslaten, opgeven, zich zelfs onder hen plaatsen!

Om opnieuw onder de indruk van Hem te raken, helpt het regelmatig naar Hem te kijken. Op aarde werkt dat door het gesproken, verkondigde woord te beluisteren. Een dikke aanrader vandaag, om Vision Day 2016  (nog eens? opnieuw?) te beleven. Op die zondag,  twee jaar geleden klonk “Follow Him” met hemelse kracht. Misschien was je al ‘opgestaan om achter Hem aan te gaan’ - mooi, laat je dan opnieuw inspireren door de woorden die over onze gemeente en het komende jaar werden gesproken. Misschien had je de preek nog niet gehoord. Ook mooi: dan is nu je kans: je kunt hem bekijken viahttps://vimeo.com/153464611 . 

Geniet ervan!