Een week geleden sloten we een periode van veertig dagen meditatie af. Meditatie, ons hart en gedachten richten op Gods liefde voor ons, helpt ons de ‘harde schijf’ van ons leven opnieuw te beschrijven. Kloppende informatie op je computer, een besturingssysteem dat werkt - wie wil dat nu niet? 

Even eerlijk: hoe is het deze week gelukt tijd te nemen voor meditatie? Geen angst natuurlijk als dat wat minder intensief werkte dan afgelopen weken: we houden geen statistieken bij. Hoe het bij mij werkte? In mijn werk buiten de gemeente ben ik net gestart met een nieuwe opdracht die veel aandacht en energie vraagt. Eerlijk? Ik zou niet weten hoe ik mijn werk zou moeten doen zonder meditatie… Ik heb het nodig, dat mijn ziel doordrongen is van Gods liefde. Oude gedachten, oude patronen steken de kop op (die stonden blijkbaar nogal stevig ingebrand op mijn schijf…) wanneer mijn besef van Zijn liefde wegzakt.

Pastor Marcel sprak onlangs over het ervaren van Gods liefde. “Relatie de voorwaarde voor het ervaren van Zijn liefde,” was zijn stelling. Vanmorgen bedacht ik, hoe liefdevol Vader het besef van ‘relatie’ heeft hersteld in mijn leven. Ik groeide op in een gezin waar liefde wel werd uitgesproken, maar altijd voorwaardelijk was. Toen ik vijftien was, verhuisde ik en ging bij mijn tante Loes wonen. 

Geloof me: ik heb alles gedaan om haar liefde voor mij uitgebreid op de proef te stellen… Tenslotte moest ik vaststellen, dat zij mij écht zonder voorwaarden lief had. In de veiligheid van onvoorwaardelijke liefde leerde ik liefhebben, leerde ik relatie-hebben. 

Heb jij het, het als ik, nodig dat de kloppende informatie over wie je bent, hoe geliefd je bent, hoe jouw toekomst eruit ziet, dagelijks op je hart wordt geschreven? Vandaag ben je welkom in de kerk, de plek waar Vader je ‘thuis’ ontvangt. Aan tafel bij Hem. Hij zet je op een ere-plek. Hij voorziet je van alles wat je nodig hebt, eten en drinken in overvloed. Hij verzorgt je met Zijn onvoorwaardelijke liefde, Zijn goedheid en vrede. 

Geniet ervan!