Talen gingen mij op school beter af dan rekenen. Hoera voor het ‘keuzepakket’. Taal was mij in dat geval behulpzaam… 

Taal kan ook tegenwerken. Wanneer je moeite voelt bij een woord, bijvoorbeeld. Wat nou als ‘onderwerping’ nare associaties bij je opwekt? Het lijkt ook wel in het Nederlandse woord te zitten: “Ik werp mij eronder” - mooi niet! 

Andere talen kunnen het dan makkelijker maken. Duitsers maken met ‘sich beugen’ fysiek duidelijk wat er gebeurt. Het Engelse ‘submission’ is ook handig: het maakt jouw missie ondergeschikt aan een andere, een hoger doel. 

Deze tijd staan we stil bij dit onderwerp dat ons Nederlanders niet altijd makkelijk ligt. We geven niet zo snel iets op, maken niet graag iets van ons ondergeschikt aan iemand. Is het angst iets van ‘onszelf’ op te geven?

Wie zich voegt, zijn overtuiging ondergeschikt maakt aan een hoger doel, is geen ‘watje’. Jezus geeft zelf het voorbeeld; lees vandaag eens Johannes 13. Nadat Johannes beschrijft met welke autoriteit Jezus bekleed is (vs. 3) volgt het verhaal van de voetwassing. Op Petrus’ aanvankelijke weigering legt Jezus uit waarom Hij hem wil dienen (zich ondergeschikt wil maken aan Zijn leerlingen). Johannes vat dat samen in vers 1: Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
Petrus lijkt het te snappen en formuleert onmiddellijk zijn eigen kader “dan ook mijn handen en mijn hoofd”. 

Wat een koninklijke dienaar, wat een dienende koning:  Jezus houdt vast aan Zijn Goddelijke missie. Niet “Ik lever mij uit aan jouw opinie”, maar een sterk bewustzijn “dit is waarom Ik gekomen ben”. 

Wanneer jij je voegt, verlies je niet je waardigheid. Je dient een hoger doel. God zelf bewaakt dit doel, jouw missie hier op aarde. Met jouw onderwerping (nog één keer dat woord!) zeg je: “U mag het doen.”

Mooie dag!