Tijdens de jaren van verandering in Oost Europa (‘de omwenteling’), woonde en werkte ik in die regio. Die jaren hebben me geholpen veel van de lokale gebruiken en talen op te steken. Ook hielp die tijd om de harten van mensen te begrijpen die soms meer dan 45 jaar onder een totalitair regime hadden geleefd. 

Deze week sprak ik een zakenpartner uit Hongarije. “Fijn, dat jij dat begrijpt,” zei hij: “weet je dat het voor ons nog steeds lastig is om een relatie op basis van vertrouwen aan te gaan?” Ik werd verdrietig van zijn woorden - bedacht wat een diepe sporen geschonden vertrouwen trekt in het leven en denken van mensen. 

Tegelijkertijd dacht ik aan de nieuwe kerken die overal in Europa gestart worden. In deze gemeentes stappen mensen binnen die even hard teleurgesteld zijn in andere mensen, in religieuze of machts-systemen.

“Twee sleutels,” zei onze pastor Marcel enige tijd geleden: de eerste is verbonden zijn aan Jezus. Hij zegt zelf Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen (Johannes 15:5)

De tweede sleutel is: opnieuw verbonden raken aan elkaar (lees maar eens Colossenzen 2:5). Wanneer iemand onwrikbaar geloof in Jezus ontvangt als een geschenk, dan ontstaat verbinding met Hem. Deze verbinding leidt er onvermijdelijk toe, dat mensen ook met elkaar verbonden raken. Dát is de essentie van gemeente zijn. Zo ontstaat een gezonde gemeente die vrucht draagt. Een gemeente die zelf groeit op alle gebied en waar mensen aan toegevoegd worden. 

Voel je bij jezelf dat je nog wel wat (hernieuwd) vertrouwen kunt gebruiken? Je bent welkom bij Jezus, gewoon ‘in Hem’ zijn en blijven. 

Mijn zakenpartner? Die heb ik voor zondag uitgenodigd! 

Mooie dag!