Deze week is ps. Michel samen met onze vriend ps. Jacob uit Vlaanderen op reis in Suriname. Vandaag laat ik hem aan het woord om iets over deze bijzondere reis te vertellen. 

In Suriname is het warm, het eten geweldig en de muggen een plaag. De mensen zijn vriendelijk en is er een diep geworteld christendom. Wat me opvalt, is dat er veel wordt gebeden door de leiders: voor de diensten, op gebedsavonden, vroeg in de ochtend en midden in de nacht. We zien ontzag en eer voor bedienaars. Een pastor wordt ook wel ‘pa' of ‘ma' genoemd. 

We zijn te gast bij één van de grootste gemeentes van Suriname, die wordt geleid door een apostel, Irma Gimith. Een krasse dame en Godsvrouw met een passie voor de gemeente van Jezus. Zij wordt zeer gerespecteerd door kerkleiders en zelfs door politici.

In haar huis zagen we deze tekst aan de muur: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. (Jesaja 43:19)

Jezus wil vreugde, vrede, heelheid voor Suriname. Dat is niets anders dan Zijn Genade. In de kerken zien we nu nog veel ‘werken’, wetmatigheden, veroordeling en zondebesef. Wij mogen delen van Gods onvoorwaardelijke liefde, genade en rechtvaardigheid in Jezus. Dat zet iedere gemeente echt op de kop, we zien blijde gezichten! De ‘klapper’ komt zondag wanneer ik spreek in de moedergemeente. Meer dan 900 mensen, ministers en andere notabelen worden verwacht. 

Ik spreek over ‘roll away the stone’ - en dat gaat vast behoorlijk schudden hier. We weten uit ons eigen leven hoe nodig het is, dat mensen Jezus en Zijn liefde leren kennen vanuit Zijn volbrachte werk! 

Bid je mee voor ps. Michel en zijn tijd in Suriname? We verwachten grote oogst op zijn bediening en zegenen hem met een heerlijke tijd!