Everyday.jpg

In zijn nieuwste boek, Live the Let Go Life (Nederlandstalige titel:'Laat los en leef') vertelt pastor Prince over een beeld dat hij had. Hij zag een aantal gouden buizen uit de hemel komen, waaruit gouden olie stroomde. De olie was voorziening, die vanuit de hemel rijkelijk stroomde in het leven van de gelovige. Uit de ene buis kwam voorziening voor werk en inkomen, uit de andere zegen voor relatie en huwelijk, uit weer een ander stroomde gezondheid. 

 Onder deze buizen met de niet aflatende hemelse stroom, stond iemand die de Heer kende. Op één van de terreinen waarvoor olie beschikbaar was, begon deze gelovige zich zorgen te maken en kneep krachtig in één van de buizen. Hoewel de stroom vanuit de hemel niet ophield, kneep deze persoon zó krachtig dat op dit terrein de olie niet langer stroomde.

 We zien in dit beeld een plaatje van hoe onze zorgen de stroom van hemelse voorziening kunnen blokkeren. Willen we dat? Nee natuurlijk niet. Wil God dat voor ons? Zeker niet: zijn voorziening en zegen blijven beschikbaar. 

 Hij is de Heer van hemel en aarde die sprak “Er zij licht” - en licht plantte zich voort tot op de dag van vandaag. Hij is de God die Zijn volk door de zee leidde om te ontsnappen aan hun vijanden. Hij is de God die in Jezus een mensenmassa voedde met een paar pistoletjes en wat visjes. Hij is de God die geneest en de stormen tot zwijgen brengt. Zijn voorziening in jouw leven is niet ‘geknepen’ of half. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, leven in alle volheid, 

Zijn liefdevolle zorg voor jou is beschikbaar vandaag. Jouw zorgen voegen daar niets aan toe, sterker: ze verhinderen jou een zorgeloos leven in Zijn volheid te ontvangen. Geen veroordeling voor ons, wanneer we onszelf toch op zorgen betrappen. Wel de hartelijke aanmoediging om Zijn zorg te laten stromen en los te laten wat toch niet kunnen vasthouden!

 Mooie dag!

Het boek Laat los en leef van pastor Joseph Prince is verkrijgbaar via internet of op de boekentafel in jouw lokale Jong en Vrij.