Deze tijd ben ik veel werkzaam in onze hoofdstad. Afgelopen dagen kregen de inwoners van Amsterdam te maken met een forse stroomstoring. De uitval had enorme gevolgen op allerlei terrein. 

De treinen - onder meer naar de luchthaven - zo’n dingetje… De metro’s, trams, maar ook bussen vielen uit. Systemen van bedrijven en overheid lieten het afweten. Gewoon thuis: de koelkast, ach, die blijft nog wel even koel, maar wat te denken van je verwarmingsketel die niets doet zonder stroom? 

Vandaag hoorde ik van een grote instelling die ook de dag na de storing nog te maken had met uitval van haar installaties. Wat bleek? De apparaten hadden zoveel schade geleden aan de plotselinge uitval van het elektriciteitsnet, dat ze er collectief de brui aan gaven. Om dit te voorkomen wordt grote bedrijven en instellingen altijd geadviseerd aggregaten en no-break installaties te bouwen, die uitval van het netwerk kunnen opvangen. In vaktaal wordt dat wel ‘redundantie’ genoemd: het (drie)dubbel inbouwen van zekerheden. 

Op de terugweg uit 020 bedacht ik hoe briljant Vader onze verzorging redundant heeft ontworpen. Ook wij hebben aansluiting op het netwerk nodig - door ‘stroom’ te ontvangen, werken onze systemen, is energie beschikbaar voor iedere dag. Dat kan zondags, in de dienst, wanneer door het verkondigde woord Redding werkzaam is in ons leven (1 Korinte 1:21). 

Wanneer de stroom ‘opraakt’ door de week, onze batterijen leeglopen, is het wijs een aggregaat te laten draaien - een noodstroom in bedrijf te hebben, zo je wilt. Die is beschikbaar via het onderwijs in deze app (via het startscherm) of op ons vimeo kanaal

Een frisse ‘stroom’ van goede woorden die je energieniveau ook door de week op peil houdt. Aardig detail: aggregaten kosten veel geld, maar deze voorziening is zonder kosten beschikbaar! 

Mooie dag!