Gisteren dacht ik met enige kracht een open deur in te trappen, met mijn uitleg over de betekenis van Goede Vrijdag. Nu bleek dat veel mensen geen idee hebben bij de betekenis van de verschillende Christelijke feestdagen, hierbij nog geholpen door de ont-christelijking (mooi genederlandst) van deze dagen. 

Onze landelijke grootgrutter organiseert ‘boeren lentefeesten’ en vermijdt de term Pasen. Een oer-Hollands warenhuis adverteert met ‘verstop-eieren’. 

Mooie gelegenheid om Pasen opnieuw op de kaart te zetten en je vrienden uit te nodigen samen met ons het nieuwe leven te vieren in de diensten op zondag!

De zaterdag voor Pasen - en in de katholieke traditie de laatste dag van de vastentijd -  heet vanouds ‘Stille Zaterdag’. ‘Stil’ omdat de klokken van de kerken niet luidden tot aan de paaswake op de avond van de zaterdag. De kerk nam de tijd om te mediteren op de tijd die Jezus in het graf doorbracht. 

Jezus liet met dit deel van Zijn verlossingswerk Zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Vader zien. Hoewel Hij had kunnen zeggen “Dit is té groot, té heftig, Vader, ik ga niet,” bad Hij: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.”

Hier werd de plaatsruil een feit: deze dood hoefden wij niet te sterven. Wat we deze dagen wél van Hem leren na-te-volgen, is hoe Hij zijn missie op aarde volbracht. Jezus zegt niet alleen “Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mat. 11:29), Hij leeft het ons ook echt voor.

Van Hem leren om nederig (met een gehoorzaam hart, wetend dat Hij groter is) Vaders leiding te volgen. Je toevertrouwen aan Zijn plan, om vervolgens genade en gunst te zien stromen in jouw leven! Een hele stille zaterdag om dáárop te mediteren!