Everyday.jpg

Vandaag wordt in de kerk wereldwijd de dood van Stefanus herdacht. We lezen over Stefanus in de tijd dat de eerste gemeente te maken krijgt met de uitdagingen van groei. Hoe hebben we voldoende aandacht voor alle mensen in de gemeente? Kunnen we mensen aanstellen om te helpen?

Dan komt Stefanus in beeld. Hij wordt gekozen als één van de eerste praktische leiders: een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest (Handelingen 6:5)

Denk niet dat Stefanus zich uitsluitend toelegde op het soepscheppen in de gaarkeuken… We zien, dat hij, dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk verrichte (vers 8). 

Van Stefanus is een volledige preek opgetekend, die hij op een bijzondere plek hield: in het Sanhedrin, toen hij valselijk beschuldigd werd, zich te keren tegen de tempel en de wet. Nog voor Stefanus gaat preken, zien alle aanwezigen, dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Blijkbaar bevestigde Gods Geest zijn woorden al bij voorbaat. 

Stefanus is niet mals in zijn preek. God woont niet in een huis, besluit hij, en jullie hebben de Rechtvaardige (dat is Jezus) verworpen! Zijn woorden worden door de Joodse leiders met woede ontvangen. Ze besluiten Stefanus te doden door steniging. 

Stefanus leefde Spirit-led - geleid en geïnspireerd door de Geest. Dat maakte hem effectief, wijs, vol van kracht. Waar nodig veranderde het zelfs zijn uitstraling en was hij vergevingsgezind, zelfs in zijn sterven.

Stefanus-dag - mooie dag om te bedenken dat jij met dezelfde Geest vervuld bent. Bedenk eens, wat Gods Geest in jouw situatie, vandaag kan doen. Uitdagingen voor de week? Rust voor de vakantie? Hij is erbij en werkt even krachtig als 2000 jaar geleden! 

Romeinen 8:11 naar the Message voor vandaag: het is toch logisch, dat wanneer de levende God die Jezus uit de dood heeft opgewekt in je leven komt, Hij hetzelfde doet in jou als wat Hij in Jezus deed: jou levend maken in Hem? Wanneer God leeft en ademt in jou (en dat doet Hij, zo zeker als Hij dat in Jezus deed), dan ben je verlost van dat doodse leven. Met Zijn Geest levend in jou, wordt jouw lichaam levend als dat van Christus!