imageEr is thuis weer wat grappigs gebeurd. Maar Cody was me dit keer voor! Het staat namelijk al op Facebook.

Ik zit in mijn hotelkamer aan de oceaan drie preken voor te bereiden. Zondagochtend spreek ik de laatste keer, maar omdat ik tussendoor geen tijd meer heb, moet ik ze vooraf klaar hebben. Let op hoe snel je dan kunt vervallen in ‘denken in tekort’.

Is 8 uur wel voldoende tijd voor drie preken? Gaat dit wel het beste maatwerk voor deze mensen worden? En ik moet ook nog een EVERYDAY maken. Als mijn lief voortaan al onze thuisgrappen kidnapt, wordt dat ook niet eenvoudiger?!

Denk even mee: Héél mijn hart is er voor om goede dingen op te lepelen. Ik doe wat ik kan. Maar eigenlijk geloof ik niet dat dit genoeg is. Dus ik geloof op zo’n moment eigenlijk dat ‘succes’ afhangt van aardse beperkingen (tijd, mijn hersenen). En factoren waar ik geen grip op heb. (mijn vrouw ;-)

Dan herinnert Jezus me heel lieflijk aan Zijn uitspraak in Markus 8: ‘Snap je het nu nog niet?’

Markus 8:19-20 Hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf, ‘antwoordden ze. ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven, ‘antwoordden ze.

Wat wil Jezus zeggen? Let op: bij minder broodjes voor meer mensen, blijven er méér manden over? Bij meer broodjes voor minder mensen, is het overschot minder. Met andere woorden, als de bijdrage uit aardse middelen klein is, is er meer ruimte voor inbreng van Jezus. Als er meer aardse middelen zijn, kan Jezus Zichzelf met minder kracht kwijt in het eindresultaat.

Nooit zo dom zijn om niks bij te dragen, zodat Jezus alles kan doen? You lazy you! Maar geen zorgen als ‘jouw bijdrage’ opgeteld niet al te veel lijkt. Beter dan grote inbreng! Een risico wat ik met mijn hersenen overigens niet loop ;-) Wel iets wijzer dan vroeger. Toen dacht ik dat ik met mijn plasje het waterpeil van de oceaan kon laten stijgen. Zelfde principe? :-)

Tot morgen!

Comment