Hoe komt het dat mensen die langdurig mishandeld zijn, daarna vaak opnieuw een mishandelaar ‘opzoeken’? Gebleken is dat dit te maken heeft met wat er door die gebeurtenissen in hun onderbewustzijn is gebeurd. Door de langdurige (schadelijke) impulsen is er een verschil ontstaan tussen wat ze denken (‘verschrikkelijk’) en hoe ze reageren (‘dit is normaal’).

God heeft ons gemaakt om te zien, zodat door wat we zien ons leven wordt gevormd. Het was de bedoeling dat we in een gezonde, veilige omgeving zouden opgroeien, zodat in ons hart dat beeld zou ontstaan. Vaak is het tegenovergestelde het geval, waardoor we te maken hebben met angst, terughoudendheid en de neiging onszelf te frustreren.

Veel meer dan wij beseffen belemmert ons dit om Zijn volheid te ervaren. We hebben niet door dat in ons onderbewustzijn nog een oud plaatje dominant is, terwijl we met ons bewuste denken al lang iets anders geloven. De langdurige mishandeling door de wet heeft geleid tot een bijna onbedwingbare neiging die oude realiteit steeds weer op te zoeken.

God weet dit. Hij weet hoe zelfdestructief je wordt van zonde. Daarom nam Jezus de zonde weg, samen met alle bijbehorende aanklachten. De wortel van ons probleem is verdwenen. Wat een heerlijkheid! Maar daar blijft het niet bij. Hij woont in ons om ook al onze herinneringen aan het oude te vervangen. Door Hem te blijven zien gaan we zo van heerlijkheid tot heerlijkheid!

Het lijkt misschien gek om jezelf iedere dag een halfuur de tijd te gunnen om rustig zittend op een stoel je ogen te sluiten en God je onderbewustzijn te laten herschrijven. Maar het is bittere noodzaak. Je bent langdurig mishandeld en daarom schenkt God een hulpmiddel als meditatie. In je hart schetst hij zo een nieuwe werkelijkheid: jij bent geen slachtoffer meer. Dat is Jezus.

Mediteer vandaag op:
Zie, het Lam van God, dat alle gevolgen van de zonde uit mijn leven wegneemt!