Enkele jaren geleden werd in de Efteling een bijzonder experiment gehouden: een massa springende bezoekers probeerde een aardbeving te veroorzaken. De score: 1,2 op de schaal van Richter… Geen recordvermelding dus. 

Aan deze merkwaardige proef moest ik denken toen ik mediteerde op Romeinen 4. Paulus legt daar uit hoe krachtig het evangelie van Genade is. 

Abraham werd op basis van zijn geloof tot rechtvaardige gerekend. Niet op basis van besnijdenis, niet door een wet maar door de gerechtigheid uit geloof, ontving Abraham de belofte dat zijn nageslacht de wereld in bezit zou krijgen (Romeinen 4:13). De verzen daarna leggen uit hoe Abraham de ‘vader’ werd van alle onbesnedenen (zoals de meesten van ons) én - omdat hij later besneden werd - ook van alle besnedenen. 

We weten dat Jezus afstamt van Abraham. Door Hem delen wij allemaal in de zegen van Abraham (Galaten 3:14). In de allereerste plaats wandelen wij in een Vader-kind relatie met God Zelf. We ontvangen Zijn gunst - Hij zegent ons om tot een zegen te zijn! 

We delen in de belofte, dat we erfgenamen van de wereld zijn. Wat een nieuws voor de wereld: Gods kinderen nemen de zorg voor de aarde over! Wij veranderen de wereld om ons heen, niet omdat we aan de spelregels hebben voldaan of het diploma hebben behaald, maar uit genade die ons niets kost. 

Hoe kwam ik nu bij mijn Efteling-experiment?!? Wat springende mensen niet voor elkaar krijgen, namelijk de wereld beïnvloeden door een gemeenschappelijke beweging, gaat de kerk van Jezus wél lukken. 

Er gaat een schokgolf van goed nieuws door Nederland wanneer jij vandaag zegenende woorden spreekt over je buren, je collega’s, je familie. Gods reddingskracht wordt zichtbaar (en voelbaar!) in ons land! Geen sprookje, veel mooier dan de Efteling!

Mooie dag!