Everyday.jpg

De titel van de Everydays van de afgelopen dagen had ook goed Jesaja 60:1 kunnen zijn. Als een soort vervolgverhaal mediteerden we op de glorie van God die ons bekleed. Enkele jaren geleden waren deze woorden ons jaarthema: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Het zal je niet verbazen, dat het woord ‘luister’ hier de Hebreeuwse variant van ‘glorie, eer, heerlijkheid’ is: kabod

Dit woord heeft in het Hebreeuws een grappige primaire betekenis, die ons kan helpen om die deftige bijbelwoorden als ‘eer’ en ‘heerlijkheid’ te begrijpen. De eerste betekenis van kabod is ‘gewicht’. De verbinding met ‘luister’ is snel gemaakt: denk maar aan de uitdrukking ‘gewichtig’ in onze taal. Wanneer iemand ‘gewichtig’ is, draagt hij of zij een zekere luister om zich heen. 

Nu is kabod een bijzonder woord. De eerste keer dat het voorkomt in de bijbel is in het verhaal van Jacob, die veel schatten verzamelt heeft terwijl hij werkte voor zijn meester Laban. Daar wordt het woord in een andere betekenis gebruikt: ‘rijkdom’ (Genesis 31:1). Zou je kunnen zeggen, dat de kabod van God op ons leven zich ook kan vertalen als ‘rijkdom’? Wow…

Ook in Psalm 8:5 lezen we, hoe de mens gekroond is met Gods glorie (glans) en eer. Da’s leuk: ieder geschapen mens draagt dus een goddelijke glans. Dat geldt ook voor iedereen die we vandaag tegenkomen: in werk, op school of in de gemeente. Naast wie je ook zit, jouw Vader heeft hem of haar gekroond met zijn glorie en eer. 

Zo zijn we vanuit de constatering dat we zelf Gods glorie dragen, ineens bij de erkenning van diezelfde glorie in ieder mens. ‘Eren’ heet dat. In de gemeente vaak vertaald met ‘een cultuur van eer’. Ineens doorzien we Gods plan: ons eervol omgaan met iedereen die we ontmoeten (immers: het is Gods eer en Zijn glans op die ander!), gaat de wereld beïnvloeden! Reken maar, dat de wereld blij wordt van het zichtbaar worden van Gods kinderen - vol van eer voor de ander! 

Mooie dag!