Everyday.jpg

Een goede vriend van mij is voorganger van een snel groeiende gemeente. We spreken elkaar niet veel, maar wanneer we even de gelegenheid hebben, is het direct 'raak': we delen dezelfde passie. 

Die passie valt samen te vatten als: Jezus en Zijn gemeente. Zóveel verschillende mensen, hoogten en diepten in al die levens. Jezus die in allen leeft, Zijn liefde en genade die door hen heen zichtbaar wordt. Wow! 

Nu horen we wel eens van mensen die in Jezus geloven, maar het met de gemeente ‘een beetje gehad hebben’. Kijk je naar hun ervaringen met mensen in de kerk, dan kun je je dat soms nog voorstellen ook. Toch zou ik niemand aanmoedigen om het lange tijd zonder aansluiting met een gemeente te proberen. Mijn vriend gaf me deze week een mooie oneliner in dat kader: “Jezus is niet los verkrijgbaar,” zei hij. 

Een lichaam kan niet zonder een hoofd. Zo kan ons Hoofd ook niet zonder lichaam - en de lichaamsdelen niet zonder elkaar. We hebben de voortdurende samenhang met andere gelovigen nodig, de onderlinge liefde (jawel!) die het lichaam opbouwt. 

De Message vertaalt Efeze 4 zo: …wij werken met het lichaam van Christus, de kerk, tot we ritmisch en soepel met elkaar bewegen, efficient en vol van genade in antwoord op Gods Zoon, volledig volwassen geworden, ontwikkeld in alle opzichten, volop levend als Christus… God wil dat we opgroeien, de volle waarheid kennen en die in liefde delen - in alles als Christus. Wij ontvangen leiding van Hem, die de bron is van alles dat we doen. Hij verbindt ons aan elkaar. Zijn adem en Zijn bloed vloeien door ons, voeden ons, zodat we gezond opgroeien, robuust in de liefde. 

Soms uitdagend, met al die andere gelovigen bewegen - als ’t nog niet zo ritmisch en soepel gaat? Ja, maar juist dat draagt bij aan het volwassen groeien. Als onderdeel van een lichaam, verbonden met het Hoofd. Met als doel? Robuust in de liefde zegt Paulus. 

Vandaag weer een stukje robuuster, geniet ervan!