Wanneer Paulus ons helpt bij het vinden van richting in keuzes die we maken, sluit hij af met het derde kenmerk van het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken: vreugde. Om precies te zijn vreugde in de Heilige Geest. 

Hier spoort hij ons aan om onze weg te bepalen gebaseerd op de aan- of afwezigheid van vreugde. De diepe vreugde die mensen ervoeren wanneer ze in de nabijheid van Jezus kwamen. De intense blijdschap waarmee de vrouwen op de Paasmorgen van het lege graf kwamen rennen. Onder de indruk van wie Jezus is, van wat Hij voor je gedaan heeft. Dát maakt echt blij!

Ervaar je dat jouw hart blij wordt van het op bestemming zijn? Goed nieuws… dát is wat Jezus voor je heeft. Vind je dat nog lastig, ervaar je die blijdschap nog niet? De bekende Bijbelleraar, Kenneth E. Hagin leert in zijn boek “How you can be led by the Spirit of God” dat we onze menselijke geest kunnen trainen scherper te worden op de wijze waarop Gods Geest leidt. Hij begint met de oproep: mediteer op het Woord. Neem regelmatig een Bijbeltekst in gedachten, die jou helpt om te ontvangen wie God voor jou is. “Kauw” op dit woord. Zo gaat het je helpen vertrouwd te worden met wat God voor jou heeft in specifieke situaties. 

Eén citaat: “Wanneer je jouw pas-nieuw-geboren geest het voorrecht geeft te mediteren op Gods Woord, dan wordt dat Woord zijn primaire bron van informatie. Jouw geest wordt dan sterk en de stille stem van jouw geweten, onderwezen in de Geest, wordt een gids.”

Series zijn de nieuwe speelfilms, las ik. Dat maakt me bijzonder bij-de-tijd :-) Morgen ’t laatste deel in deze mini-serie!