Gisteren zagen we, dat het bij het het nemen van beslissingen in je leven allereerst van belang is om stevig te staan op het fundament van je gerechtigheid in Jezus. Dat is het eerste criterium, waarop het koninkrijk werkt, zegt Paulus: “Gerechtigheid, vrede en vreugde” (Romeinen 14:17). Vrede is dus de tweede. 

Van Jezus zelf weten we dat dit een diepe vrede is, die de wereld niet kan geven. De rust van een vast contract op je werk? Dieper dan dat! De opluchting van een geslaagd examen? Veel groter dan dat! 

Door geloof is jouw geest afgestemd op Gods Geest en is deze vrede jouw deel. Je ervaart aan je binnenkant Zijn Shalom. Joden zeggen dat mooi: “Nothing missing, nothing broken." Geen tekort en niks stuk. In een paar woorden, de vrede van Jezus in alle facetten van je leven. 

Reuze behulpzaam om in je beslissingen te luisteren naar die vrede. Bevestigt de stap die je overweegt deze vrede? De vrede dat jij voor altijd geliefd bent, door Zijn genade veilig in Hem, verzekerd van een hoopvolle toekomst. 

Paulus deelt dit thema specifiek rond (keuzes maken in) de omgang met anderen. In vers 19 zegt hij: “Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.” Jouw beslissingen, jouw wandel kunnen die vrede (die al jouw deel is) bevorderen, deze verspreiden naar mensen om je heen. Zo bouwt jouw wandel anderen op. 

Leuk, zo je richting kiezen? Ik merkte aan de reacties gisteren, dat ik een actueel thema aanraakte. Meer over het verstaan van Gods stem, het nemen van beslissingen met zijn Geest leer je in het eerste jaar van de bijbelschool die binnenkort start. Inschrijven kan nog: www.grace-academy.nl. Richtinggevend, levensveranderend!