Everyday.jpg

Pastor Prince komt naar Europa dit najaar. Naar Duitsland nog wel. Nota bene het land waar 500 jaar geleden de reformatie begon: de beweging in de kerkgeschiedenis die leerde dat de redding van een mens uitsluitend uit genade en door geloof is. 

We geloven dat van de Holy Spirit Night in Stuttgart een geweldig getuigenis zal uitgaan. Gisteren hoorde ik, dat mogelijk meer dan vijfhonderd voorgangers het evenement gaan bijwonen. De uitwerking daarvan kan niet anders zijn dan een genade-revolutie! 

In verschillende Europese landen wordt mee-geprofiteerd van het onderwijs dat pastor Prince in Stuttgart geeft. De lokale gemeentes kiezen zelf op welke manier ze de diensten beschikbaar willen maken. Op de ene plek wordt dat vooral in kleine kring terug-kijken, op een andere plek wordt een ‘eigen’ evenement georganiseerd met de directe beelden vanuit Stuttgart.

In Centraal Europa is het enthousiasme niet te stuiten: meerdere gemeentes sluiten zich aan om een groot, Hongaarstalig evenement te organiseren, waarbij lokale worship bands de crowd meenemen en klaarmaken voor de preken van pastor Prince die live - vertaald in het Hongaars - worden uitgezonden.

Zo’n project waarin meerdere gemeentes samenwerken, grote kansen en volop vragen zichtbaar worden, kan best ‘spannend’ voelen voor het lokale team. Ook om die reden ondersteunt Jong en Vrij de organisatie van het evenement. We geloven, dat de Heer in de eerste plaats de lokale voorgangers op het oog heeft, hen in positie wil brengen en hen bij de hand neemt. 

Wanneer Hij een genade-revolutie ontketent, doet Hij dat met gewone mensen, die Hij laat zien hoe Hij het doet. Gewone voorgangers (ook mensen…) en de mensen om hen heen ontvangen zó wijsheid om aan te haken bij die beweging. 

Jezus leerde ons, dat Hij alleen de dingen doet die Hij de Vader ziet doen (Johannes 5:19). Ik kijk graag naar Hem. Benieuwd hoe Hij het gaat doen!

Mooie dag!

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we elke werkdag kunnen genieten van het onderwijs van pastor Prince. Check

http://www.sbs6.nl/programmas/pastor-joseph-prince-new-creation-tv/joseph-prince/ voor meer informatie.