Everyday.jpg

Je kunt het bijna niet gemist hebben: gisteren was de dag, dat 500 jaar Reformatie officieel gevierd werd. Maarten Luther spijkerde, volgens de overlevering precies op de laatste dag van oktober zijn stellingen op de deuren van de kerk van Wittenberg. 

Nu wordt door kerkhistorici inmiddels betwijfeld of dit de manier is waarop Luther zijn bedenkingen tegen de katholieke kerk kenbaar maakte. Net als getwijfeld wordt aan de authenticiteit van zijn uitspraak “Hier sta ik, ik kan niet anders,” vier jaar later ten overstaan van Karel V. Waar zijn we nog wel zeker van, vandaag? Wat onomstotelijk vast staat, is dat wat we nu de Reformatie noemen, een onuitwisbare invloed heeft gehad in de ontwikkeling van Europa, onder meer ook in ons land. 

De omwenteling in het denken over wie God is en over de rol van de kerk, heeft invloed gehad op alle facetten van het maatschappelijk leven, van economie tot cultuur, van de inrichting van landsbestuur tot de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 

Terwijl in veel landen 500 jaar gevierd wordt en dankbaar wordt teruggekeken, kijken wij vooruit en verheugen ons in een nieuwe omwenteling. De herontdekking van het evangelie dat Paulus in de Bijbel uitlegt, wint aan invloed. Wanneer mensen ontdekken wie God is, wie zij zijn door het volbrachte werk van Jezus, hoe zij deel uitmaken van een glorieus lichaam, de kerk en wat Gods plan is met het Joodse volk, ontstaat een beweging van genade, door pastor Prince zo treffend de genade revolutie genoemd. 

Genade is onverdiende gunst. Waar niets meer te verdienen valt, heersen vrede en rust. Waar vrede en rust zijn, is voorziening, want God geeft meer dan genoeg. Waar Zijn voorziening stroomt, is Liefde in hoogsteigen Persoon. Waar God in mensenlevens is, waar goddelijke patronen in een maatschappij worden toegepast, gaan oude systemen op de kop. Daar verdwijnen haat en concurrentie, de invloeden van macht en controle. Daar komen mensen tot hun echte bestemming, daar herstelt wat gebroken was. Daar leeft Jezus Zelf. 

Ik zeg: kom maar door met die revolutie! 

Mooie dag!