Op de mooiste dag van de week - volgens mij gisteren, maar ik lever de titel aan het einde van vandaag graag in - trouwde een leuk stel. Aan mij de eer om in de dienst voor te gaan. 

Leuk ook, omdat in de dienst veel collega’s, familie en vrienden van het bruidspaar waren die (nog) niet zo regelmatig in een kerk komen. Niks geks, zo zijn veel van ons begonnen :) Ik sprak daarom over de basis van ons geloof, misschien wel de tekst die het meest uit het hoofd gekend wordt: Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Heerlijk om in deze taal de liefde van de Vader te zien: God, die de hemel geschapen heeft, besloot dat die mooie plek niet compleet is zonder JOU! Daarom gaf Hij - niet ‘stuurde Hij’, niet ‘liet Hij even langskomen’, maar gaf Hij Zijn Zoon. 

Het volgende vers is minstens zo goed nieuws: God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Die reli-term ‘redden’ moeten we uitleggen - en dat is maar goed ook. Dat helpt namelijk in het dagelijks onder controle krijgen van je denken. 

Wat nou, als Jezus naar de wereld is gestuurd om jou (ik citeer van Strongs concordantie): Uit te redden, te beschermen (letterlijk of figuurlijk), te genezen, te bewaren, goed te doen, heel te maken, heelhuids te bewaren, te redden van gevaar of vernietiging, van verwonding of ziekte, te redden van problemen en te redden van lijden? 

Welkom vandaag bij jouw Redder. Hij is gekomen, niet op afstand gebleven. Beschikbaar vandaag, om te te doen waarvoor Hij door Vader is gegeven! 

Ontspanning voor je denken vandaag!