Terwijl ik dit schrijf, is de avondsamenkomst met de tieners nog in volle gang. Eén van onze jongeren deelde zijn verhaal, hoe Jezus zijn leven radicaal veranderd heeft. De ontmoeting met zijn Redder trok hem uit een depressie die hem lange tijd had gekweld.

Annemarie en ik brachten vandaag tijd door met de veelal jonge leiders van de gemeente hier in Durrës. Jongeren van 17, 18 jaar staan op en nemen hun plek in naast de voorganger. Nu denk je wellicht "hmm... God neemt wel een risicootje met zulke jonge gasten." Gelukkig is het ook in dit geval geheel Zijn risico: Hij zorgt voor de gemeente. De situatie is in Albanië echter ook nogal bijzonder.

Dit land zuchtte minder dan een generatie geleden nog onder één van de zwaarste dictaturen van de wereld. Dit regime heeft zware sporen getrokken in het leven van de bevolking. Sporen die nu nog zichtbaar zijn in gezinnen, in houding, gedrag en geloof van de mensen die in die tijd opgroeiden.

Het zijn de jongeren die nog maar kort geleden tot bekering zijn gekomen, die kunnen geloven en accepteren dat God iets anders voor hen heeft dan wat het verleden heeft gebracht. Zij durven hun hart te openen voor het genezende werk dat Gods liefde daar kan doen. Zij zijn de voorbeelden voor hun ouders, ooms en tantes, vrienden en familie. Zij zijn degenen die het land gaan veranderen door het getuigenis van wat Jezus in hun leven heeft gedaan.

Terwijl in de kerkzaal tieners met tranen in hun ogen onder de indruk raken van Vaders woorden van liefde over hen, gaat een aantal andere jongeren in de stad rond om deze liefde heel praktisch te laten zien in gebed voor mensen met fysieke problemen. Afrikaanse, Nederlandse en Albanese jongeren samen: er is Redding voor Albanië, voor Europa, voor de wereld!