Everyday.jpg

Vandaag vieren we Kerst - op al onze locaties kun je terecht voor een familiefeest. Op www.kerstindekerk.nl vind je alle details, mocht je nog niet besloten hebben wáár je precies mee wilt vieren. Over heel de wereld wordt gevierd: op Facebook komen  foto’s voorbij van picknickende vrienden in Nieuw Zeeland (want zomer-Kerst) en voorzichtige Kerst in landen waar het minder gebruikelijk is om te vieren. Terwijl wij uitbundig samenkomen, spreken we zegen uit over alle mensen die met de nodige voorzorgen hun kerst beleven. 

Bij zo’n feest is het gebruikelijk dat ook kranten en media aandacht besteden aan de massa’s Christenen die vieren. Onder het kopje nepnieuws of niet? vroeg de Volksrant zich af, of Jezus wel écht op 25 December geboren werd. Natuurlijk niet, was de conclusie: in december waren de schaapjes en hun herders niet buiten op het veld, bovendien zou het heel onwaarschijnlijk geweest zijn dat de Romeinen een volkstelling verordonneerden in een tijd met wisselende weersomstandigheden, die het reizen zouden kunnen belemmeren. 

Wat mij opviel aan het artikel, was dat de historische gebeurtenis van de geboorte van Jezus niet ontkend werd. Blijkbaar waren zijn geboorte en leven op aarde van zoveel betekenis, dat hieraan niet (meer) getwijfeld hoeft te worden. 

Het allerbeste nieuws van de wereld wordt niet in de krant bevestigd. Die bevestiging gebeurt in jouw hart. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen, schrijft Titus in zijn brief (Titus 2:11). God komt op zijn eigen manier: met krachtige liefde. Met reddende genade. Zijn genade is niet voor een select clubje gelovigen die het juiste nieuws op het juiste moment exact juist geïnterpreteerd hebben. Zijn reddende genade (dat is onvoorwaardelijke, onverdiende gunst voor alle omstandigheden in ons leven waar redding noodzakelijk is), is beschikbaar gekomen voor alle mensen. 

Precies vandaag? Misschien niet. Maar wel óók vandaag. En morgen. En dan die morgen. Voor altijd! Dát is het goede nieuws van Kerst!

Mooie dag!