Gisteren zagen we al: rechtvaardig op basis van het offer van Iemand anders is geen sprookje, maar hemelse realiteit. Geen wonder dat de Zwitserse pastor Ben gisteren op de Grace Academy ‘vruchtbare grond’ vond om het thema ‘rechtvaardigheid’ te zaaien.

Altijd leuk wanneer je tijdens zo’n lesdag even opnieuw wakker gemaakt wordt voor nóg een dimensie van Jezus’ werk. Het was één zinnetje dat in het bijzonder bleef hangen: Gods rechtvaardigheid vervult beide zijden van de wet. 

Kijk, er zijn twee kanten aan de wet - die door niemand anders vervuld konden worden: het vervullen van alle wetten (het perfect zijn naar Gods heilige standaard) is de eerste. De tweede: het dragen van alle straf die de zondaar veroordeelt. Alleen omdat Jezus op dat moment aan het kruis voor ons tot zonde werd, kon Hij (die overigens perfect was, want Zelf God) de straf dragen voor de overtreding die Hij niet had begaan. 

Wow… zie je Gods perfecte verlossingsplan? Geen enkele macht in de geestelijke wereld kan iets inbrengen tegen jouw rechtvaardigheid in Jezus. Wat een liefde ook: om Zijn kinderen zó perfect te redden ten koste van Zichzelf. 

Dara Maclean, één van de pastors van Eagle Mountain Church in Fort Worth (Texas), schreef over deze liefde het nummer ‘Blameless’:  

Wat een liefde is dit - dat U Uw leven aflegde
U betaalde de prijs, het offer voor verlossing
Nu ben ik vastbesloten om alleen te kennen:
Christus en Hem gekruisigd

Nu levend - en de kracht in mij is van U. 

Nu onberispelijk, U noemt mij heilig
Ik ben vergeven, U noemt mij rechtvaardig en vrij
Nu vlekkeloos, U noemt mij waardig
Ik ben Uw kind, U noemt mij de uitgekozene
Ik ben van U, ik ben van U

U zingt uw lied van redding over mij
U houdt mij vast

Mooie dag!

Je beluistert Blameless via deze link.