Na een pauze van veertig dagen mag ik weer. Wat een voorrecht: everyday een gedachte delen, voedsel en stof tot mediteren voor elke dag. Wat was dat heerlijk ook, om even niet dagelijks te schrijven (even wennen!), maar vooral te genieten van de uitgebreide meditaties van mijn collega. Dankjewel, pastor Constantijn, namens de hele gemeente: je hebt ons gezegend de voorbije periode! 

Natuurlijk stoppen we hier niet met mediteren - alsof je dat zou kunnen opgeven, wanneer je eenmaal gemerkt hebt wat dit in je hart en leven uitwerkt… Leuk trouwens, om met elkaar te delen wat je de afgelopen weken ontvangen hebt. Zo sprak ik iemand die tijdens een gezamenlijk moment van meditatie lichamelijk herstel ontving. 

Een ander gemeentelid had tijdens een bijbelstudie de moed de vraag te stellen: “Wat is nou eigenlijk die ‘rechtvaardigheid in Jezus’ waar we het altijd over hebben? Ik kan niets met dat woord ‘rechtvaardigheid’!” 

Nu kun je hierop reageren met tal van bijbelteksten die stuk voor stuk invulling geven aan dat begrip - en dat is tof. Deze stoere zus besloot haar tijd van meditatie te gebruiken om zelf een antwoord te vinden. Dezelfde dag kwam ze bij me terug met een stralende lach op haar gezicht. Trots hield ze twee grote vellen papier omhoog. “Kijk eens wat ik gedaan heb,” zei ze: “Ik heb alles opgeschreven wat mij in gedachten kwam tijdens mijn meditatie op het woord ‘rechtvaardigheid’!” 

Woorden als ‘recht’, ‘rechtop’, ‘rechtschapen’, ‘terecht’ voerden de lijst aan. ‘Vaardigheid’ en ‘varen’ verderop in de lijst. Een ware woordwolk was het resultaat. “Dit heeft me zó geholpen!” sprak ze stralend. 

Hoe jij Gods Geest de ruimte geeft jouw hart te beschrijven met Zijn waarheid, hoe jij ook mediteert: Hij kent jou als de beste en het is Zijn bedoeling dat je Hem vindt, Hij is immers voor niemand ver weg (Handelingen 17:27)! 

Mooie dag! 

Dank U Vader, dat U zó dichtbij bent, dat U zich altijd laat vinden. Vandaag mediteer ik op Uw nabijheid in alle facetten van mijn leven!