Hij is er weer: de lijst met rijkste Nederlanders, uitgebracht door een bekend maandblad. ‘Eigenlijk gaat het om een journalistiek onderzoeksproject naar het privé vermogen van een kleine groep allerrijksten’, haasten de makers van de lijst zich te verklaren. ‘Wie heeft het meeste?’ en ‘Waar sta ik dit jaar?’ zijn toch meer de échte vragen bij het verschijnen van de jaarlijkse opsomming...

Die laatste vraag uiteraard alleen te stellen als je een redelijk vermoeden hebt, dat je op de lijst staat. Anders is het een beetje jammer… De ondergrens voor de lijst van allerrijksten dit jaar ligt 71 miljoen euro. Hoger dan ooit, melden de makers trots. 

In een advertentie-spotje van een duurzame bank zei iemand uit onze gemeente onlangs: “Rijkdom is de kunst om te genieten van hoe het gras groeit, zonder bezig te zijn met hoe het gras bij de buren groeit.” Het vervolg van zijn gedachte was nog scherper: “want op het moment dat je alleen bezig bent met het gras van de buren, ga je onwijs in armoede leven!” Kaboem. Gewoon bijbelse wijsheid in een reclame-video. 

Ik wilde vandaag helemaal niet over rijkdom schrijven, maar het nieuws over de nieuwe lijst was niet te missen. Toen bedacht ik, met welke tekst over Vaders liefdevolle zorg ik gisteren de Everyday eindigde. Altijd in context lezen, leerden we. Nou, lees dan het eerste deel ook even mee: Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ (Hebreeën 13:5)

De schrijver van deze brief brengt hier rijkdom (genoeg hebben) in verband met het kennen van Vader die voor ons zorgt. Wanneer je overtuigd bent van Zijn trouw, weet je je verzekerd van Zijn nooit aflatende zorg. Dat is méér dan genoeg - de zucht naar geld blijkt dan een flauwe leugen van een plaaggeest, een Rupsje Nooitgenoeg. 

Nog één quote dan van het gemeentelid in de reclamespot: ”Rijkdom is meer het verkleinen van je hebzucht, dan het vergroten van je bezit.” Zo. Mijn hebzucht mag naar nul: ik heb Jezus, ik heb alles! 

Mooie dag!