Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat onze lichaamscellen twee bijzondere eigenschappen hebben: ze onthouden van alles en ze zijn steeds bezig zichzelf te vermenigvuldigen. Gods heeft ons zo gemaakt, zodat we Zijn liefde zouden onthouden en dat die in ons telkens zou toenemen.

Door de zondeval raakten wij God en onszelf kwijt en veranderde onze omgeving drastisch. De voortdurende stroom van liefde en acceptatie werd vermengd met de informatie die de duivel op ons af kon sturen en zo kwamen oordeel en afwijzing ons leven binnen.

Onze lichaamscellen zijn gewoon hun taak blijven doen en konden daarom niet verhinderen dat alle negatieve impulsen die ons leven binnenkwamen een verpletterende indruk maakten. Met als gevolg dat ze intussen niet alleen gezondheid en zegen, maar ook ziekte en vloek vermenigvuldigen.

Dankzij Jezus zijn wij nu in staat om dat aftakelingsproces weer om te draaien. God heeft ons namelijk gemaakt met een keuzemogelijkheid. Zoals wij Jezus in ons hart hebben uitgenodigd en daardoor weer terug zijn in Zijn nabijheid, kunnen wij Hem vanuit ons hart ons innerlijk laten herprogrammeren.

Dat werkt eigenlijk op precies dezelfde manier als waarop ellendige herinneringen zijn opgeslagen. In Spreuken 3:3 staat dat je de woorden van God in je hart mag schrijven. Op plekken waar negatieve gebeurtenissen, gedachten en emoties in je binnenkant zijn gekerfd, wil God zo een nieuwe afdruk plaatsen die zich vervolgens gaat vermenigvuldigen.

Mediteren op de liefde van God betekent dat je ervoor kiest om je innerlijk te herprogrammeren met Zijn waarheid. Je neemt zo de heerschappij over je leven en laat de kracht van Jezus vanuit je nieuwe hart de oude herinneringen vervangen. Zit daarom niet bij de pakken neer, want samen met Jezus kun jij je innerlijk in lijn brengen met wie je werkelijk bent.

Mediteer vandaag op:
Ik kies voor verandering. Ik kies ervoor om Jezus mij innerlijk te laten vernieuwen. Ik kies voor het leven.