Ken je het verhaal van Jozua, die het volk Israël het beloofde land in mocht leiden? Deze geschiedenis helpt te zien hoe God werkt. 

Ze waren er: in het land van de beloften. “Kom maar op met die druiventrossen, melk en honing!”, zou het idee geweest kunnen zijn van de Israëlieten die met Jozua de Jordaan over getrokken waren. Kleinigheidje: er blijken nog wat kapers op de kust. De inwoners van het land zijn het volk niet goed gezind en God geeft hen de opdracht korte metten te maken met deze vijanden. 

Zie je de vergelijking met ons leven? Met onze nieuwtestamentische Jozua (=God is Redding) zijn wij de rivier van de dood overgestoken, aangekomen in een nieuw land vol beloften. Nu zien we allerlei bedreigingen, ‘vijanden’ als concrete tegenslag, denkbeelden uit ons verleden, onhandig gedrag of gevoelens. Uitroeien, zegt de Heer. Niet in mensen denken natuurlijk - maar die bedreiging op jouw pad moeten eronder. Jij bent immers gemaakt om te heersen!

Dan gebeurt er iets bijzonders in het verhaal: Jozua stuurt spionnen naar de eerste stad, Jericho. Zij ontmoeten daar een vrouw die precies weet wie zij zijn en wie hun God is. Sterker: ze vertelt dat het hele vijandige volk weet van Gods machtige daden (ahum: veertig jaar daarvoor!) en dat ze op de hoogte is van de uitslag van de wedstrijd: God heeft dit land aan jullie gegeven (Jozua 2:9). 

Even beeldend spreken over ‘problemen’: het probleem dat jij tegenkomt, ‘weet’ wie jouw God is. “We zijn door angst overmand” zegt Rachab in het verhaal. Jouw probleem doet het in de spreekwoordelijke broek: de winnaar in de strijd is namelijk zeker! Het kan even duren, misschien nog een paar rondjes lopen, achter Jezus aan, maar die muren gáán om! Jij bent overwinnaar (Rom. 8:37-39)!

Mooie dag!