De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, woont in jou. Misschien moet je even voor de spiegel gaan staan en dit hardop herhalen? Jouw Vader denkt zó groot over jou, dat Hij zich niet schaamt om Zichzelf (door middel van Zijn Geest) aan jou toe te vertrouwen. 

Jezus gebruikt zijn koningskracht vaak door te spreken. In de tijd dat Hij op aarde leefde, sprak Jezus (net als Zijn Vader, bij de schepping van de aarde) en de wereld volgde. Of het nu golven, wind, ziekte of een geest was: ze gehoorzaamden Jezus. 

Jouw grootste wapen is je tong - klein, maar zó sterk, zegt Jacobus. Wanneer je dit wapen, met de kracht van de Geest die in jou woont, in stelling brengt, komt de wereld in beweging. 

Paulus roept ons in 1 Timoteus 2 op om deze kracht te gebruiken: “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.” Paulus’ oproep geldt in de eerste plaats voor mensen die leiding geven. In de wereld, maar ook in de gemeente. Focus van ons gebed is immers (vs. 4): “God, onze redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.” 

Voordat pastor Marcel naar Noord-Ierland vertrok, schreef hij: “Als je voor een bedienaar bidt, kan jouw impact net zo groot of groter zijn, dan wat diegene doet. Bijvoorbeeld: zonder gebed kan ik niets bereiken in Noord-Ierland. Wie is nu meer of minder belangrijk? Alles wat ik vanuit de gemeente doe, doet de hele gemeente.”

Het effect van dit gebed hebben we kunnen zien in de videoboodschap van pastor Andrew uit Belfast op Vision Day. Vandaag ook eens proberen? Kracht zetten in gebed, voor je leiders, voorgangers en gemeente? 

Grote verwachting!