Everyday.jpg

Ik mediteerde vandaag nog maar even door op het leven van Mozes. Een inspirerend voorbeeld van ‘het onbekende tegemoet’. Telkens weer werd hij teruggeworpen op zijn relatie met de Heer. Nu had hij een uitgebreide opleidingstijd gehad: aan het hof van Farao en later, alleen in de woestijn. Mozes moet ontdekt hebben, hoe je het leven samen met de Heer doet. 

Rond zijn tachtigste staat hij met het volk Israël bij de berg Sinaï, waar hij enkele malen de berg beklimt en weer naar beneden loopt. Hiking voor gevorderden: immers, het deel van de berg waar de Heer verbleef, zag er behoorlijk angstaanjagend uit. Vuur en rook onttrokken de aanwezigheid van de Allerhoogste aan het zicht. 

Heb je wel eens bedacht, hoezeer Mozes de Heer vertrouwd moet hebben? Waar uitdrukkelijk de instructie gegeven werd, dat geen mens of dier de berg mocht benaderen, zette hij de klim in. Mozes kende de Heer en kende Zijn hart, dat zelfs in het vertoon van Zijn heiligheid en macht, vóór Mozes was. 

Mozes aarzelt dan ook niet om bij het inslaan van de route naar het beloofde land God nog eens aan Zijn beloftes te herinneren. In Exodus 33 lezen we, dat hij vraagt: Als U mij werkelijk goedgezind bent, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. (vers 13)

Om het antwoord van de Heer goed te verstaan, moeten we even naar een oude vertaling kijken. In de Statenvertaling lezen we heel precies: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen?

Andere vertalingen gebruiken ‘Mijn aanwezigheid’, maar voor ‘aangezicht wordt hier echt het woord paniym gebruikt, dat wij in Amsterdam wel horen als ‘ponem’: dialect voor ‘gezicht'. Gods aanwezigheid, uitgedrukt in Zijn liefdevolle gezicht. 

Wanneer je een onbekende richting inslaat, kan het even spannend zijn, zeker wanneer je er (bijna) alleen voor lijkt te staan. God verzekert je dan van Zijn ‘goede gezindheid’ door Zijn liefdevolle aangezicht naar je toe te keren. Je mag Hem in de ogen kijken, wanneer je vandaag op weg gaat. In Zijn aanwezigheid verdwijnt angst, Zijn blik is vol liefde voor jou! 

Mooie dag!