Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Veel mensen weten niet dat dit feest al veel ouder is dan de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort. Het eerste Pinksterfeest werd al 1500 jaar eerder gevierd, op de vijftigste dag nadat God het volk Israël uit Egypte had bevrijd. Penta is Grieks voor vijftig, vandaar Pentecost, Pinksteren, vijftig dagen na Pasen.

In Exodus 34 en Leviticus 23 staat beschreven dat het volk Israël op die vijftigste dag de eersteling van de oogst bij God (later: naar de tempel) bracht. Zo dankte het de Heer voor Zijn zorg en voorziening. Pinksteren is dus een prachtige aanleiding om de rijkdom van de tienden te vieren. Of een mooi startpunt om die te gaan geven, uit dankbaarheid.

Het eerste Pinksterfeest viel samen met een andere grote gebeurtenis: op die dag kwam Mozes om 9 uur van de berg Sinaï met de wet naar beneden. Die gebeurtenis wordt door de Joden sindsdien jaarlijks groots gevierd (Sjavoeot). Met als hoogtepunt het moment waarop de hogepriester stipt op tijd twee broden (beeld van de wetstafels) met daarin wat zuurdesem (!) uit dank omhoog beweegt.

Zo had het ook op die later zo bekend geworden Pinksterdag moeten gebeuren. Maar de hogepriester had met Pesach zijn kleren gescheurd en daarmee zijn ambt verloren (zie Mattheüs 26:65 en Leviticus 21:10). God moest dus binnen vijftig dagen een nieuwe hogepriester aanstellen. En dat werd Jezus, de Hogepriester van het nieuwe verbond.

Terwijl discipelen in de bovenkamer aan het aanbidden waren en God ook nog dankten voor de wet, sloeg -BAM- de Heilige Geest in. Precies om 9 uur. Dat veranderde alles. Weg wet, weg zuurdesem, weg oude verbond, weg angst, weg schroom, weg beperkingen. Het Pinksterfeest kreeg een nieuwe eersteling: de Heilige Geest, met als bewijs een levende hemeltaal in plaats van stenen woorden.

Het verschil bleek al snel. Waar op het eerste Pinksterfeest destijds 3000 mensen het leven lieten, kwamen er deze keer 3000 tot geloof in Jezus. Die had het al gezegd: een klein beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Maar Gods gerechtigheid en de overvloed van Zijn genade maken alles nieuw. Prijs de Heer! Het levende Brood is uit de hemel neergedaald... in onze harten!

De periode ’40 dagen mediteren op Gods liefde’ is nu officieel voorbij. Morgen neemt pastor Paul van Laar het Everyday-stokje weer over. Veel plezier in je persoonlijke wandeling met God en in het groeien in meditatie. Tip: schenk jezelf of iemand anders dit mooie en behulpzame pakket.