Behalve de fellowship en de besprekingen die ik in Zwitserland heb, mag ik ook preken. Hallejoepie!

Ik ga een stukje uit 2 Corintiers 3 doen. Daar staat het beruchte stukje: ‘want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’.

Ik ga ze laten zien hoe letterlijk Paulus dit bedoelt. Hij heeft het over de ‘bediening des doods’ van Mozes: 

Exodus 32:28  De Levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer drieduizend man.

Dit betekent niet dat 3000 mannen zere knieën hadden. Ze overleefden ‘het woord van Mozes’ helaas niet.

Anderzijds bedoelt Paulus de ‘bediening des levens’, van Jezus. Op de Pinksterdag was de Geest van Jezus namelijk ‘op Petrus’ en toen gebeurde er dit:

Handelingen 2:41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 

Drieduizend mensen werden voor de eeuwigheid gered!

De letter doodde letterlijk. En de Geest maakt geestelijk –dus eeuwig- levend! Toch maar serieus blij dat wij onder de nieuwe verbondsbediening ‘vallen’?! ;-)

Thuis kun je het verschil soms ook herkennen?

Als onze woorden boosheid (of moordneigingen? ;-) veroorzaken: oude bediening. Als een woord jouw hart knikkende knieën bezorgt: nieuwe bediening.

Lieve Cody, Amber en Megan. Mijn meisjes… Het is hier zoooo verschríkkelijk mooi! Maar….jullie zijn er niet! Ik kom zo snel mogelijk terug! :-)

Tot morgen!

Comment