Everyday.jpg

Een huis inpakken om op reis te gaan… waarom? Een vraag die ik mezelf regelmatig stelde de afgelopen weken. Toch gaan we door, omdat we grote verwachting hebben van de bestemming. Niet omdat we precies weten hoe die eruit ziet, wel omdat Vader beloofde dat het goed zal zijn. 

’t Voelt een beetje ‘onderweg naar het beloofde land’. Zuiver overdrachtelijk bedoeld natuurlijk: we verhuizen niet naar Israël :) Ook het volk Israël kreeg een belofte: het zou goed zijn, heel goed, dat land waarheen de Heer hen leiden zou. De obstakels op de weg? Hm, soms voel ik wel mee met hun gemopper tegen Mozes. Ook zij vroegen zich regelmatig af: waarom wilden we dit ook al weer?!?

Naast allerlei begrijpelijke moeilijkheden in de woestijn (zo slecht heb ik ’t niet!) ontmoette het volk ook regelrechte tegenstand. De Amalekieten, symbool voor verwoesting en roof, binden de strijd aan met het volk. Over symboliek gesproken: de aanval komt bij Rephidim - een plaatsnaam die ‘rustplaats’ betekent. Juist wanneer ze even uitpuffen van hun tocht, wordt de aanval ingezet.  

Terwijl Jozua de vijand te lijf gaat, klimt Mozes op een hoogte. Hij houdt zijn arm met daarin zijn staf hoog opgetild, een voorafschaduwing van Jezus en Zijn kruisdood. Wanneer Mozes’ arm moe wordt, zien we iets bijzonders. Zijn helpers zetten hem op een steen en ondersteunen zijn armen. Zo overwint het volk in de strijd tegen de aanvallers. 

Kijk, we leren elkaar ‘kijken naar Jezus’ - en dat is goed. Toch kan het ‘optillen’ van Jezus een ‘klus’ worden waarin je vermoeid kunt raken. De symboliek in dit verhaal laat ons zien, dat de overwinning op geen enkele manier van ons afhangt: wanneer we gaan zitten, nemen we plaats op de rots - beeld van wie Jezus voor ons is!

Toppunt van symboliek in deze geschiedenis? De namen van Mozes’ helpers: Aaron, de lichtbrenger en Chur, wiens naam verwijst naar wit linnen. Wie of wat houdt onze blik op Jezus? Het licht waarmee Hijzelf ons verlicht en het besef van onze rechtvaardigheid in Hem! 

Zo je eigen uitdagingen vandaag? Jezus is hoog opgetild - en gezeten in Hem, mag jij de overwinning van Hem verwachten! 

Mooie dag!