Pastor Paul is deze dagen in China. Je leest daarom een selectie uit eerder geplaatste Everydays.

Iedereen is in het leven afhankelijk van anderen. Om te beginnen van je ouders. Later ook leraren, leraressen, bazen, geestelijk leiders, de overheid.

Ieder van ons heeft ontdekt dat in deze afhankelijkheid van leiderschap niet altijd jouw belangen het best worden behartigd. Zelfs wanneer het gebeurt met goede bedoelingen, worden er fouten gemaakt.

Eigenlijk hebben we allemaal ook wel eens te maken gehad met personen die vooral hun eigen belang of emoties voorrang gaven, ten koste van ons. Wat kun je ook verwachten in een gevallen wereld? En wat kun je verwachten van religieuze leiders onder de wet? Er ontstaat heel vaak een eigen agenda of belangenverstrengeling, waardoor het kind, het schaap of het volk tekort wordt gedaan.

Onze manier om te proberen te voorkomen dat zoiets ons opnieuw gebeurt, is controle of afstand houden. En we onderwijzen elkaar om kritisch te zijn. Zelf zorgen dat we niet misbruikt worden.

Het is van absoluut belang dat niemand ons over onze grenzen jaagt. Maar de Bijbel reikt voor de gemeente een totaal ander ‘beveiligingssysteem’ aan. God stelt herders aan. Als het goed is, hebben die door de genadeboodschap hun eigen agenda’s en doelen verloren. Liever Zijn doel, dat is immers voor iedereen het beste?

Nog belangrijker: God heeft bij elke gezagsverhouding een derde Persoon aangesteld. Degene die volgt, heeft Jezus met Zich. Wie Zijn nederige, welwillende houding aanneemt, geeft zich over aan eenheid met Hem en komt daarmee net als Hijzelf in Zijn opstandingskracht (Filippenzen 2:9).

Waarom we dit lastig vinden? Omdat het vertrouwen kost. Wij neigen meer naar vertrouwen in ons eigen controlesysteem, dan naar geloof dat God zorgt.

Op wiens zorg wil jij vertrouwen vandaag? Spreuken zegt: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. (Spr. 3:5)

Mooie dag!