Samen met heel veel anderen gaat vanavond een flinke groep uit de gemeente genieten van een samenkomst van een andere gemeente: Hillsong. Deze kerk stuurt haar worshippers om Europa te bedienen. Wat een zegen verspreidt deze gemeente wereldwijd met haar aanbiddingsmuziek! Dankbaar voor wat God door hen heen doet!

Titelsong van deze tour is Open Heaven (River Wild) van het gelijknamige album. Toppunt van focus: onder een open hemel heb ik altijd vol zicht op Vader en wat Hij voor mij heeft. 

Onder een open hemel versta ik Gods stem, zonder belemmeringen. Mijn leven in Zijn ritme, onder Zijn voortdurende gunst. Goed nieuws voor mij, goed nieuws voor de mensen om mij heen!

Wanneer we samen op die plek staan, zijn we ons maximaal bewust zijn van wie we zijn in Zijn ogen: rechtvaardig door genade, voor altijd geliefd en begunstigd. Dat is ontspannen leven! Vader leidt en brengt ons iedere dag precies waar we moeten zijn. Geen gemiste kansen meer. We komen tot Zijn doel - in ons leven thuis, op school, werk of in bediening. Dát is leven, dát is bestemming!

Waar begint dit? Met focus op Hem: de woorden van Paulus uit Colossenzen 3:2 worden in The Message zo vertaald: “Kijk omhoog, wees alert op wat rond Jezus gebeurt: dat is waar de actie is! Zie de dingen vanuit Zijn perspectief!”

Wanneer dat jouw verlangen is, zing dan vanavond lekker mee met Hillsong Church - maar gewoon overdag mag natuurlijk ook: 

Dromen en visioenen van de Zoon
Terwijl we in Uw aanwezigheid staan
Openbaring van Uw liefde
Terwijl ik naar de hemel kijk

Heilige Geest,…
Hier in Uw aanwezigheid Heer,
geef ik mij over aan uw glorie
voor Uw glorie.

Tot morgen!