Sommige woorden uit de Bijbel lenen zich om dagen op te mediteren… of ben ik zo langzaam van begrip? Goed goed, ook daarvoor is geen veroordeling, dus deel ik gewoon mijn openbaring bij dezelfde Psalm 1, die mij al eerder deze week hielp. 

Het vers 6 zegt in de NBG vertaling want de Here kent de weg der rechtvaardigen. Daarmee zet de psalmschrijver de rechtvaardigen tegenover de mensen die zonder God leven, hun weg ‘vergaat’. 

Misschien klinkt die laatste zin je wat drastisch in de oren. Kijk je naar het Hebreeuws, dan is de primaire betekenis van dat woord ‘weg dwalen, jezelf kwijt raken’. Dan wordt ineens duidelijk wat de schrijver hier bedoelt. Zonder God in je leven, loop je maar een beetje in ’t rond, stof te verplaatsen - tot je vaststelt, dat je jezelf ‘kwijt bent’. Handen in de lucht als je dit gevoel herkent - ik wel, uit de tijd dat ik mijn leven op mezelf probeerde te leven. 

Dan wordt ook ineens het contrast met de ‘weg van de rechtvaardige’ duidelijk. God kent die - de nieuwe vertaling zegt heel mooi ‘beschermt’. De grondtekst drukt daar uit ‘bekend zijn met, als een vriend, erkennen, verwant zijn met’. 

Nu wordt ’t tof: door geloof in Jezus ben jij rechtvaardig verklaard (I Kor. 6:11). Jouw weg, het pad dat jij vandaag gaat, is bekend bij de God van hemel en aarde. Hij is er vertrouwd mee, als een vriend. Hij weet waar je gaat - en beschermt je daar.

Nog voordat jij vanmorgen kunt besluiten Hem te volgen, weet Hij waar je gaat en wat je doet. Zo neemt God Zelf het initiatief voor Follow Me en zegt vandaag: “Ik weet waar je voor staat. Ik ben erbij. Waar je weg ook gaat, wat je ook doet.”

Tot morgen!