image

Soms als ik een Everyday heb geschreven, vraag ik me af of ik het juiste gewicht aan dingen geef. Hoe kostbaar of gewichtig zijn dingenvoor de Heer? Doe ik er niet te luchtig over? Of andersom? Ik til zwaar aan bepaalde situaties, terwijl de Heer het vol geloof en vreugde tegemoet ziet?

Als je jouw gedachtewereld tegen het licht houdt, kun je gaan twijfelen aan je geschiktheid voor de dingen die je doet. Is iemand die zó denkt wel geschikt als…. pastor, leider, vader, moeder, partner of voor welke rol of verantwoordelijkheid dan ook?

God wist allang dat het ons nooit zou lukken om op ieder moment juist met dingen om te gaan. Ons denken schiet nu eenmaal tekort voor de ‘heilige dingen’. In het oude verbond zie je in het schaduwbeeld van de Hogepriester al de oplossing:  

Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk: De HEILIGHEID DES HEEREN! (…) Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn (…) ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd zijn, om hen voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken. (Exodus 28:36, 38)

Zijn voorhoofd voor hun goedkeuring! Jezus is nu onze Hogepriester. Zijn gedachten zijn de heiligheid des Heren. En daarmee die van jou en mij ook!

Je hebt geen probleem. Werkelijk alles is geregeld door het volbrachte werk van onze Heer. En Zijn fantastische rol als bemiddelaar daarvan voor ons! Zijn zondeloosheid is de onze. Zijn gedachten zijn de onze. Zijn geschiktheid is de onze. Zijn eeuwig leven is het onze. Zijn Vader is de onze.

“Wanneer gaan we naar het Kiwi-restaurant?”, vraagt Megan. Dit gaat over ‘Mandarijn’, een Chinees wokrestaurant. Maar wij weten wat Megan bedoelt. ;-)

Relax, zo is dat boven ook.

Tot morgen!

Comment