Everyday.jpg

Paulus en zijn vrienden waren in Tessalonica - op zendingsreis. Het ging nogal lekker: Paulus deed wat hij goed kon, preken. Met resultaat, lezen we in Handelingen 17: Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

Wat was de boodschap die Paulus daar bracht? Hij toonde aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. 'Deze messias,' zo zei hij, 'is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Hij bracht het evangelie van Gods genade, een boodschap die 1500 jaar later door de hervormers werd uitgelegd met de term ‘plaatsruil’. Jezus betaalde met Zijn dood, zodat mensen nu Zijn kwaliteit van leven ontvangen! 

Genade, zo stelde Paulus’ publiek in die tijd vast, staat haaks op het denken van de wereld - zelfs op de systemen van religie. Genade zet eigenlijk alles andersom - niet meer: jij betaalt voor je fouten, maar iemand anders heeft de rekening al voldaan. Niet meer: jij moet iets doen om te ontvangen, maar Hij heeft alles al gegeven!

Genade is soms een beetje wennen: het religieuze establishment kon dit onverdiende geschenk niet ontvangen en veroorzaakte een opstootje. Het verwijt dat zij de evangelisten maakten, wordt beter weergegeven in de Engelse vertalingen: “These who have turned the world upside down…” - deze mannen, die de wereld ondersteboven hebben gekeerd… 

Genade zette ook mijn wereld op z’n kop. Ik ga vrijuit, omdat Jezus zelf de rekening heeft betaald. Ik hoef niet meer te presteren om Gods gunst te verdienen. Dat is even andersom denken: voor altijd in de liefdevolle omarming van Vader God, omdat Jezus verlaten werd. 

Ontspanning, rust en dankbaarheid groeien, wanneer je mediteert op deze waarheid. Geestelijke prestatiedrang verdwijnt, waar Vaders gunst het mag doen. Waar ik tekortschiet, wordt Zijn kracht zichtbaar. Wat afbreekt in mijn handen, maakt Hij compleet. 

Ja, genade zet alles andersom. Deze keer wel met de goede kant boven :) 

Mooie dag!