Vandaag is onze stoere Matthijs jarig. Hij wordt 18, dus ook een feestje van formaat. In Amersfoort is hij te bezichtigen en te feliciteren, maar dat vindt ie vast niet cool :) Gisteravond hebben zijn moeder en zus al voorzien in een fotogalerij van de afgelopen 18 jaar. Van klein mannetje tot stoere man. 

Als ik nu thuis kom na een reis, zoals deze week, krijg ik van hem een coole mannen-hug. Misschien omdat ik regelmatig ‘weg’ ben en dus ook vaak ‘terug’ kom, is de uitbundige omhelzing van vroegere jaren wat gedevalueerd. 

Vandaag zien we de perfecte Vader Zijn kinderen omhelzen. Zo’n echte, van “Ik kom in jouw armen en jij in de Mijne”. Wanneer ik de boodschap van Pinksteren fysiek probeer te vertalen, is dát wat er gebeurt wanneer iemand Gods Geest ontvangt. 

Onze nieuwe bijbelvertaling spreekt heel fatsoenlijk over de Geest die ‘neerdaalt’ wanneer Petrus voor de heidenen preekt: Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde (Hand. 10:44). Het woord voor ‘neerdalen’ is in het Grieks ‘epipipto’. Dat woord kennen we echter van een ander moment in het nieuwe testament. 

Toen de vader in de gelijkenis in Lukas 15 zijn verloren gewaande zoon van ver zag aankomen, rende hij op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem (Lukas 15:20). Het ‘om de hals vallen’ van deze vader, is wat God de Vader door Zijn Geest bij de gelovigen in Cornelius’ huis doet. Misschien even je beeld van ‘neerdalen’ bijstellen? 

Vader komt vandaag dichtbij. Misschien ben je niet zo ‘knuffelig’ - geeft niets: Hij neemt het initiatief, heet je welkom, valt je om de hals en zorgt ervoor dat het precies goed is voor jou. 

Mooi Pinksterfeest!