Everyday.jpg

Vroeger, thuis waren wij niet zo van de feestdagen. Mijn moeder huldigde het standpunt: ‘het zou elke dag Kerst moeten zijn’. Dat zij dit gebruikte om met Kerst dan maar ‘gewoon te doen’, was haar ding. Toch school een diepe waarheid achter haar theorie. 

Immers: door Zijn komst naar deze wereld, koos Jezus ervoor in het leven van ieder mens geboren te worden. Wie door geloof bij Hem hoort, leeft nu met Hem, voor eeuwig. Dát is feest en waard om gevierd te worden - iedere dag. 

Ik moest aan moeder’s theologie denken, toen ik deze week een voordracht van Peter Rollins hoorde. Deze moderne godgeleerde uit Noord-Ierland vertelde een grap die typisch was voor de tijd van terrorisme waarin hij opgroeide in zijn vaderland: een IRA terrorist komt bij de hemelpoort en Petrus checkt het grote boek. “Helaas,” schudt Petrus het hoofd, “u staat niet op de lijst, ik kan u niet binnenlaten.” Waarop de terrorist antwoordt: “ahem, dat wou ik niet vragen, ik wou even zeggen dat u vijf minuten hebt om de hele boel te evacueren…”

Rollins gebruikte dit beeld om de essentie van Kerst te schetsen: God verlaat de hemel! De engelen kwamen écht iets bijzonders vertellen: deze God blijft niet in zijn paleis, zoals de Romeinse keizer van die tijd (die zich ook ‘godenzoon’ liet noemen)! Hij komt als mens - maar is en blijft God! Hij vestigt een nieuw koninkrijk, waar echt alles op z’n kop gaat. Waar de keizer van mensen slaven maakt, zorgt deze God ervoor dat slaven in vrijheid worden gezet! De keizer eist belasting? God belooft en geeft voorziening! 

Moeder had gelijk: wanneer ik me bewust ben van deze hemelse omgekeerde wereld, is het elke dag Kerst. Dan leef ik iedere dag vanuit het besef dat mijn Koning afdaalde om mij op te tillen, dat Hij in een armoedige stal geboren werd om mij schathemeltjerijk te maken… Dan wordt het een nieuw jaar vol van Kerstdagen! 

Mooie dag!