Een ouderwetse uitdrukking voor ‘gratis’ is ‘om niet’. De nieuwe bijbelvertaling gebruikt deze term in Mattëus 10:8, waar Jezus zijn discipelen op pad stuurt om aan het Joodse volk redding van allerlei narigheid te brengen in Zijn naam: Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 

Jezus kon dit ‘om niet’ beloven omdat Hij later in onze tijdrekening de volle prijs zou betalen voor genezing van ziekte, verlossing van bezetenheid en leven in plaats van dood. 

Deze tekst draait rondjes in mijn hoofd. Waar Jezus zijn discipelen al expliciete instructie moest geven hun doelgroep te beperken, kan ik me een ware run voorstellen op iedere plek waar ‘om niet’ redding en genezing te halen is. Die oploopjes en mensenmassa’s zie ik ook voor de kerk, wanneer daar zo duidelijk hulp beschikbaar is voor de concrete nood van mensen. 

“We zien het nog niet zo werken”, is een veelgehoorde reactie wanneer het over deze gaven van genezing gaat (let op het meervoud in 1 Korintiërs 12:9!). Nu gaan we geen lijstjes aanleggen met ‘tien stappen om de gaven meer te laten werken’. Lees maar wat Paulus zegt over de Gever van die gaven in hetzelfde hoofdstuk aan de Korintiërs. Dat komt goed, ook in jouw leven!

Wel geloof ik dat de bereidheid om te geven zonder onderscheid, ‘om niet’ aan iedereen die bij ons binnenloopt, een geweldige sleutel is om mensen  in de aanwezigheid van Vader te brengen waar redding voor hen beschikbaar is. 

Hoe heerlijk dat niemand hoeft te kwalificeren of aan voorwaarden hoeft te voldoen om Jezus’ reddingswerk voor zijn eigen leven te ontvangen. 

“Om niet”, zei Jezus. Eerst voor onszelf - dan volop voor iedereen die op ons pad komt. 

Mooie dag!